Villkor

1. AM GRAFIK AB börjar arbeta på ett projekt vid mottagandet av en handpenning. Om inte annat anges skriftligen, är kunden debiteras återstoden efter slutförandet av projektet. Hemsidor görs levande efter slutförandet av projektet, när alla betalningar raderas. I förekommande fall, hosting och domännamn registreringsavgifter måste betalas varje månad.

2. Ytterligare tjänster kommer på ytterligare avgifter, om en avgift för tjänsten basis eller på en timtaxa. Om kunder kräver ytterligare tjänster, är korrespondent avgift läggs till sin faktura och de debiteras därefter.

3. Förseningar i projektet avslutats kan uppstå när:

Det finns en fördröjning på några utbetalningar
Klienten begär ytterligare ändringar i design, struktur, eller projektets innehåll
Kunden köper en tilläggstjänst i samband med projektet
Det finns en fördröjning i mottagandet av material bildar klienten
Tidsplan uppskattningar är ungefärliga bara och kan ändras när som helst på AM GRAFIK AB gottfinnande. När som helst, och på hela eget gottfinnande, kan AM GRAFIK AB besluta att sätta ett projekt på is.
4. Alla våra tjänster är garanterad 100% tillfredsställelse. Vi inte sluta arbeta förrän våra kunder är helt nöjd med sin lösning. Det är vårt engagemang. Dock kommer AM GRAFIK AB under inga omständigheter hållas ansvarig för att tillfredsställa orimliga förväntningar eller begära AM GRAFIK AB är att besluta huruvida en begäran eller en förväntan är rimligt eller ligger inom ramen för utbudet av tjänster till sin klient. Som ett exempel, om kunden köper en viss tjänst, men för att vara helt nöjd, AM GRAFIK AB bedömer att en tilläggstjänst är nödvändig, då är det inte längre AM GRAFIK AB ansvar eller åtagande för att tillfredsställa kunden. Med andra ord garanterar AM GRAFIK AB 100% tillfredsställelse inom ramen för sin ursprungliga avtalet med kunden, enligt AM GRAFIK AB förståelse.

5. Tjänster eller delar av tjänster (dvs element i ett projekt) som har godkänts av kunden betraktas som tjänster som kunden är 100% nöjd. Alla fortsatta arbetet med dessa tjänster (element av projektet) kommer att faktureras därefter.

6. Om klart annat anges, är alla projektstatus in som “färdig” efter en tre månaders period har gått (beräknat från den första utbetalningsdatum) .Detta innebär inte mer arbete kommer att ske på det projektet och ingen service kommer att tillhandahållas. Detta gäller inte för hosting och registrering av domännamn tjänster, som tillhandahålls oberoende av projektets status, och endast i enlighet med kundens betalningar.

7. Om kunden inte är nöjd med AM GRAFIK AB Services, kan kunden begära återbetalning på oanvända medel. AM GRAFIK AB kommer gärna att utöva en återbetalning, efter att ha gjort det på granskning.

Om kredit kort databehandling

Kom ihåg att av säkerhetsskäl, AM GRAFIK AB alltid:

Förhindrar obehörig åtkomst, bibehåller korrekta data och säkerställer korrekt användning av information genom lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda och säkra den information som samlas in online och offline.
Anlitar tjänster av pålitliga tredjepartsföretag för att hantera information kreditkort och betalning gateway säkrade kryptering för hemsidorna för sina kunder. Sådana företag ut avgifter per transaktion och / eller avgifter per månad för vilken kunden är ansvarig. De flesta sådana företag erbjuder olika avgifts planer för att bäst passa behoven hos kundens verksamhet beroende på volymen av kundens transaktioner på nätet.
Om hemsidan

Alla priser som visas på denna hemsida kan ändras utan föregående meddelande. Dessa priser är endast informativ och AM GRAFIK AB inte nödvändigtvis förbundit sig till dem för ditt projekt. Att få en gratis offert för ditt projekt, vänligen ring oss på +46 72 672 32 00 eller begära en offert på vår hemsida.
Kampanjerbjudanden är inte kumulativa.
Alla bilder som visas i denna hemsida är enbart representativa.